Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Rechtszaak letselschade

Meestal wordt een letselschadezaak buiten de rechtbank opgelost, via een minnelijk traject. Word je het niet eens met de verzekeraar? Dan kan de zaak worden voorgelegd aan een rechter. Deze juridische procedure verloopt voornamelijk schriftelijk, via advocaten. Je moet er op rekenen dat zo'n procedure jaren in beslag kan nemen, en dat de uitkomst onzeker is.

Wanneer het tijdens het minnelijke traject niet lukt om tot overeenstemming te komen met de aansprakelijke partij, kan worden besloten de letselschadezaak voor verdere beoordeling voor te leggen aan een rechter. Een dergelijke juridische procedure is een civiele procedure. Dat wil zeggen dat twee burgelijke partijen hun discussie aan de rechter voorleggen, met het verzoek daarover te oordelen. Het heeft dus niets te maken met een strafprocedure, waarin een rechter een straf kan opleggen.

Juridische procedure duurt vaak jaren

Het doorlopen van een juridische procedure kost veel tijd en geld. Zeker wanneer de rechter het nodig vindt deskundigen in te schakelen of getuigen te horen. Bovendien hebben veel rechtbanken een achterstand bij het verwerken van dossiers. Het wachten op het vonnis, nadat alle stukken zijn ingediend, duurt soms langer dan het procederen zelf.

Advocaten en rechter

Een civiele procedure verloopt voornamelijk schriftelijk, via de advocaten van beide partijen. Alleen wanneer de rechter het nodig vindt om de partijen een keer persoonlijk te spreken ga je naar de rechtbank, vergezeld van je advocaat.

Hoger beroep

Soms is het oordeel van de rechter onbevredigend, voor de ene of voor de andere partij. Beide partijen hebben dan de mogelijkheid tegen dat oordeel in hoger beroep te gaan. De hele zaak wordt dan opnieuw beoordeeld door een 'hogere' rechter, van het gerechtshof. Ook deze procedure kost een heleboel tijd en is opnieuw onzeker voor wat betreft het uiteindelijke oordeel van deze rechter.

Tip: laat je goed informeren

Laat je door je belangenbehartiger of advocaat goed voorlichten over je kansen in een juridische procedure en maak heldere afspraken over de daarmee gemoeide kosten zodat je niet achteraf voor teleurstellingen komt te staan of met hoge rekeningen wordt geconfronteerd. Realiseer je dat de rechter anders tegen jouw zaak kan aankijken en daarover oordelen. Al meen je dat je nog zo in je gelijk staat, dat wil niet zeggen dat je dat dan ook vanzelfsprekend krijgt!

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!