Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Je staat er niet altijd bij stil, maar ook op je werk kan zich een ongeluk voordoen. Wie is er aansprakelijk bij een arbeidsongeval of bedrijfsongeval? En heb je dan als werknemer recht op een schadevergoeding van je werkgever?

Werkgever niet altijd aansprakelijk voor arbeidsongeval

Gebeurt er tijdens werktijd een ongeluk? Dan betekent dat niet automatisch dat de werkgever aansprakelijk is. Een werkgever is pas aansprakelijk voor een arbeidsongeval als hij niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Oftewel, als hem iets te verwijten valt. Bijvoorbeeld als hij onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen bij het werken met een gevaarlijke machine.


Zorgplicht van werkgever

De aansprakelijkheid van de werkgever is geregeld in de Nederlandse wet. Een werkgever heeft een zorgplicht tegenover zijn medewerkers. Hij moet er voor zorgen dat jij als medewerker onder veilige werkomstandigheden kunt werken en geen letsel oploopt tijdens je werk. Uit rechtspraak blijkt dat deze zorgplicht best ver gaat. Dit betekent dat je als werknemer redelijk in bescherming wordt genomen. Bijvoorbeeld als je letsel oploopt door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte krijgt.

Schadevergoeding bij volledige aansprakelijkheid

Als blijkt dat onveilige omstandigheden de oorzaak zijn van een bedrijfsongeval, dan is de werkgever volledig aansprakelijk. Hij is dan verplicht om de schade te vergoeden.

Bedrijfsongeval door eigen schuld

Als je als medewerker onvoorzichtig of onoplettend bent kun je een bedrijfsongeval veroorzaken. Bijvoorbeeld als je even afgeleid wordt op de werkvloer en je arm in dat moment van onoplettendheid bekneld raakt in een machine. Juridisch spreken we dan van eigen schuld, omdat je (deels) zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van het letsel of de schade. Toch moet de werkgever in zo'n geval de volledige schade vergoeden. Dit is anders dan bijvoorbeeld eigen schuld bij verkeersongevallen, waar dat in de regel leidt tot een vermindering van de aansprakelijkheid.

Grove schuld of opzet

Als je je echter roekeloos gedraagt of expres zeer onvoorzichtig bent dan is het een ander verhaal. Er is dan sprake van grove schuld of opzet. Dan ben je dus voor het merendeel zelf verantwoordelijk voor het veroorzaken van het bedrijfsongeval. Dit betekent dat je als werknemer dan ook zelf de gevolgen moet dragen, je werkgever is dan niet aansprakelijk. In dat geval blijft ook je financiële schade onvergoed.Aansprakelijkheid bij onvoldoende verzekeren

Van een werkgever wordt verwacht dat hij bepaalde risico's die aan het werk verbonden zijn afdekt met een verzekering. Op die manier krijgen zijn medewerkers de schade (voor een belangrijk deel) vergoed wanneer dat risico zich voordoet. Doet het risico zich voor maar is de werkgever niet verzekerd? Dan kan het voorkomen dat de rechter beslist dat hij een vergoeding moet betalen aan de werknemer alsof hij verzekerd zou zijn geweest.


Voorbeeld van onvoldoende verzekeren door werkgever

Een werkgever in de logistieke branche hoort voor zijn chauffeurs een ongevallenverzekering af te sluiten voor de risico's van het dagelijks op de weg zijn. Doet hij dat niet en krijgt een chauffeur een ongeval, dan zal de werkgever de chauffeur een uitkering moeten verstrekken uit eigen middelen, ter grootte van het bedrag dat hij zou hebben gekregen van de verzekering als hij wel verzekerd was geweest.

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!