Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Letselschade in het buitenland

Een ongeval of medische fout kan je ook in het buitenland overkomen. Als je op reis bent, met vakantie of voor een zakelijke trip. In de regel is dan het recht van toepassing van het land waarin het letsel je overkomen is. Dat wijkt meestal op (veel) onderdelen af van het Nederlandse recht.

Het toepasselijke recht: voor aansprakelijkheid en schade

Bij ongevallen of een medische fout in het buitenland is meestal het recht van toepassing van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden of de medische fout werd gemaakt. Maar soms is er op grond van een toepasselijk verdrag sprake van een uitzondering, waardoor een ander recht van toepassing is, bijvoorbeeld het recht van het land van herkomst van het slachtoffer. Per geval zal dit moeten worden beoordeeld en vastgesteld om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen. Maar ook om te weten op basis van welk recht de schade wordt vastgesteld.

Buitenlands recht. En dan?

Is duidelijk welk recht van toepassing is en blijkt dat bijvoorbeeld het franse recht te zijn, dan is het van belang dat een deskundige naar Frans recht je verder helpt en adviseert wat te doen om de aansprakelijkheid vastgesteld te krijgen en je schade te verhalen. Dat kan een plaatselijke deskundige zijn, maar ook iemand in Nederland die goede kennis heeft van en ervaring met het franse recht. Die kan je informeren hoe dat in zijn werk gaat en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Van Dort Letselschade beschikt over contacten die je daarbij behulpzaam kunnen zijn of kunnen doorverwijzen, zodat je adequaat wordt geholpen en verder kunt.

En bij een reis(ongevallen-)verzekering?

Veel mensen sluiten voor een reis naar het buitenland een reisverzekering af. Die verzekering biedt dekking van ziektekosten bijvoorbeeld bij onverwachte ziekenhuisopname in het buitenland na een ongeval. Maar kan ook leiden tot een uitkering wanneer het ongeval leidt tot letsel met blijvende invaliditeit. Zo'n verzekering wordt afgesloten naar Nederlands recht en de uitkeringsrechten c.q. de dekking op die polis wordt dan evenzeer beoordeeld naar Nederlands recht, ongeacht in welk land het letsel is ontstaan. Welke dekking er is op zo'n verzekering en tot welke uitkering(en) dat kan leiden bij letsel, staat vermeld in de polisvoorwaarden. Informeer je voor je vertrekt goed naar de inhoud van die voorwaarden, zodat je zeker weet waarvoor je verzekerd bent.

Voorbeeld

Op vakantie in Spanje wordt Jan op het trottoir aangereden en loopt rugletsel op. Hij moet worden opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. De normale ziektekostenverzekering dekt niet alle kosten. Bovendien zal hij naar verwachting lang arbeidsongeschikt zijn. De aansprakelijkheid moet worden beoordeeld naar Spaans recht evenals zijn recht op schadevergoeding. Er is echter ook een reisverzekering afgesloten. Die dekt de (niet vergoede) ziektekosten, de kosten van de thuisreis met speciaal vervoer en biedt ook een vergoeding voor blijvende invaliditeit, die later kan worden vastgesteld.

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!