Alles over verkeer, arbeid & sport

Aanrijding

Fietser. Scooterbestuurder. Automobilist. Voetganger. Skater. Hoe voorzichtig je ook bent, een verkeersongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen van een aanrijding kunnen ernstig zijn. Zeker wanneer je als voetganger of fietser wordt geraakt door een auto. Maar wie is er aansprakelijk als jij gewond raakt? Lees verder

Aanrijding voetganger of fietser

Kwetsbare of 'zwakke' weggebruikers worden in bescherming genomen tegen de gevaren van gemotoriseerd verkeer ('sterke' weggebruikers). Daardoor is bij een ongeval tussen een auto en een fietser de automobilist eigenlijk meestal aansprakelijk, minimaal voor 50%. Lees verder

Aanrijding kind

Kinderen zijn in het verkeer extra kwetsbaar. Enerzijds omdat de impact bij een aanrijding met bijvoorbeeld een auto steeds ingrijpend is. Maar anderzijds ook omdat kinderen zelf die gevaren niet zien en daardoor extra risico's lopen in het verkeer. Lees verder

Ongeval door dieren

Wanneer je wordt aangevallen door een hond of een trap krijgt van een paard kun je ernstig letsel oplopen. Het dier kun je daarvoor niet aansprakelijk stellen, zijn eigenaar/bezitter wel. Lees verder

Rechtstreeks vorderingsrecht

Bij verkeersongevallen is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (de WAM) van kracht. Deze wet bepaalt dat je als slachtoffer na een aanrijding een zogenaamd rechtstreeks vorderingsrecht hebt. Hiervan kun je slechts 3 jaar gebruik maken. Lees verder

Bedrijfsongeval

Je staat er niet altijd bij stil, maar ook op je werk kan zich een ongeluk voordoen. Wie is er aansprakelijk bij een arbeidsongeval of bedrijfsongeval? En heb je dan als werknemer recht op een schadevergoeding van je werkgever? Lees verder

Beroepsziekte

Bij sommige beroepen loop je een verhoogd risico op een beroepsziekte. Bijvoorbeeld doordat je met gevaarlijke stoffen werkt. Of doordat je lichaam chronisch overbelast raakt door bepaalde handelingen die je moet uitvoeren. Heb je dan als werknemer recht op een schadevergoeding van je werkgever? Lees verder

Medische fout

Als een (huis)arts of chirurg een inschattingsfout maakt kan er onherstelbare schade ontstaan. Als blijkt dat de arts iets te verwijten valt heb je recht op schadevergoeding. We spreken dan van wanprestatie: de arts is de verplichting om jou deskundig te behandelen niet nagekomen. Lees verder

Sport

Of je nou voetbalt, schaatst of tennist, ook tijdens sport- en spelsituaties kun je letsel oplopen. Dat kan zelfs ernstig letsel zijn. Kun je degene die het sportongeval heeft veroorzaakt dan ook aansprakelijk stellen? In sommige gevallen wel. Lees verder

Meld je ongeval…