Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

Bij sommige beroepen loop je een verhoogd risico op een beroepsziekte. Bijvoorbeeld doordat je met gevaarlijke stoffen werkt. Of doordat je lichaam chronisch overbelast raakt door bepaalde handelingen die je moet uitvoeren. Heb je dan als werknemer recht op een schadevergoeding van je werkgever?

Omstandigheden bepalend voor schadevergoeding

Stel je werkt jarenlang met giftige stoffen. Daardoor krijg je een ernstige ziekte. Soms is je werkgever dan aansprakelijk, maar soms ook niet. In de regel zal de werkgever aansprakelijk zijn wanneer hij wist of behoorde te weten dat de stoffen gevaarlijk waren en het risico op ziek worden vergrootten. De omstandigheden waaronder jij moest werken zijn daarbij bepalend.


Volledig aansprakelijk bij onveilige werksituatie

Als blijkt dat de beroepsziekte ontstaan is door onveilige werkomstandigheden, dan is je werkgever volledig aansprakelijk. Hij is dan verplicht om de schade te vergoeden. Als jij echter expres zeer onvoorzichtig bent geweest is er sprake van grove schuld of opzet. In dat geval is je werkgever niet aansprakelijk en draag je zelf de gevolgen van de beroepsziekte.


Zorgplicht van werkgever

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat de werkgever een zorgplicht heeft tegenover zijn medewerkers. Het is zijn plicht om er voor te zorgen dat jij onder veilige omstandigheden kunt werken. De aansprakelijkheid van de werkgever is geregeld in de Nederlandse wet. Uit rechtspraak blijkt dat deze zorgplicht best ver gaat. Als werknemer word je redelijk in bescherming genomen.

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!