Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Letselschade bewijzen

Als de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, dan moet je als slachtoffer bewijzen dat je letsel én schade hebt opgelopen. En dat dit een direct gevolg is van het ongeval of de fout van de aansprakelijke partij. Ook zul je inzicht moeten geven in de omvang en de looptijd van de schade. Uiteraard moet je dit kunnen onderbouwen.

Relevante bewijsstukken verzamelen

Bij het vaststellen van de schade komt het erop aan dat de medische stukken en andere relevante stukken worden verzameld en beoordeeld. Dit om te kunnen overzien of die stukken voldoende zijn om de schade te onderbouwen. Net als bij het aantonen van aansprakelijkheid ben je als slachtoffer bij het vaststellen van de (omvang van de) schade vrij in de manier waarop je dit doet, en de middelen die je aanlevert als bewijs.


Tip: Hou de ernst van het letsel bij

Schrijf op welke veranderingen het letsel met zich meebrengt. Welke beperkingen er zijn. Op het werk, in je sociale leven maar ook thuis. Als je dat vanaf het begin af aan bijhoudt ontstaat een goed beeld van de gevolgen en het verloop van het letsel. Laat ook gezins- of familieleden dit noteren. Soms zien of ervaren zij andere veranderingen.

Letsel aantonen

Allereerst moet je als slachtoffer inzicht geven in de aard en de ernst van het letsel. Dat kan door jouw medisch dossier op te vragen en te laten beoordelen. Daaruit blijkt meestal vanzelf:

  • Wanneer en met welke klachten je je bij een arts hebt gemeld.
  • Welke behandeling(en) je hebt ondergaan.
  • Hoe lang en waar je behandeld werd.
  • Welke therapieën je hebt gehad of nog moet ondergaan.
  • Etc.

Ook dossiers van de bedrijfsarts of het UWV kunnen gebruikt worden om meer informatie te verstrekken over het letsel. Deze informatie kun je opvragen en ter inzage verstrekken aan de aansprakelijke partij. Deze informatie is belangrijk wanneer je als gevolg van je letsel minder of niet meer kunt werken en je inkomensschade lijdt.

Onafhankelijk onderzoek deskundige

Is er met de aansprakelijke (partij of de) verzekeraar discussie over de aard of de ernst van jouw letsel? Of aan het voortduren van jouw klachten? Dan kan er een onafhankelijk deskundige worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld een medisch deskundige of een arbeidsdeskundige. Zij doen op basis van hun kennis en expertise een eigen onderzoek.


Tip: Wacht niet te lang af!

Heb je een ongeluk gehad maar is er niet meteen sprake van zichtbaar letsel of klachten? Wacht dan niet te lang met een bezoek aan een arts als je daarna toch klachten krijgt. Hoe langer je namelijk wacht, hoe meer discussie er kan ontstaan over de vraag of de klachten wel een gevolg zijn van het ongeval. Met name bij niet zichtbare klachten, zoals whiplashklachten na een kop-staartbotsing, is het van belang dat je meldt bij een arts (je huisarts of de huisartsenspoedpost) dat je een ongeval hebt gehad en klachten hebt ontwikkeld.

Concrete schadeposten aantonen

Voor concrete schadeposten is het belangrijk om het verschil tussen de situatie voor en na het ongeluk aan te tonen. Van extra kosten kun je nota's of bonnetjes bewaren. Extra reiskosten kun je noteren door de afstanden bij te houden van bijvoorbeeld de ziekenhuisbezoeken of bezoeken aan je fysiotherapeut. Inkomensnadeel kun je aantonen door inkomensgegevens te verstrekken van voor en na het ontstaan van het letsel. Soms wordt ook informatie opgevraagd bij een werkgever. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een breuk in een carrière door een ongeval en dat nader moet worden onderbouwd.


Tip: Hou al je uitgaven goed bij

Als slachtoffer kun je zelf een actieve rol vervullen bij het onderbouwen van bepaalde schadeposten. Bijvoorbeeld door alle extra uitgaven die je als gevolg van het letsel doet nauwkeurig bij te houden. Bewaar dus alle bonnetjes en rekeningen. Hou bij hoe vaak je naar het ziekenhuis of naar een therapeut bent gereden zodat de vervoerskosten helder zijn. Het is makkelijker dat van begin af aan goed bij te houden dan achteraf te moeten gaan nazoeken welke extra uitgaven er nou precies zijn gedaan.

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!