/ verzekeraar kosten rechtsbijstand

Moet de verzekeraar alle kosten van rechtshulp vergoeden bij letselschade?

Aansprakelijke verzekeraar vergoed buitengerechtelijke kosten

De kosten van rechtshulp bestaan in de regel uit het honorarium van de belangenbehartiger en de kosten die hij heeft moeten maken in het kader van de dossierbehandeling. De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen de kosten van rechtsbijstand bij letselschade tot aan een juridische procedure (de buitengerechtelijke kosten) en de kosten rechtsbijstand tijdens een juridische procedure. Een slachtoffer hoeft bij letselschade de buitengerechtelijke kosten/ de kosten van rechtsbijstand, mits redelijk, niet zelf te dragen. Die dienen 'als onderdeel van de schade' te worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar .

Kosten van een gerechtelijke procedure

De kosten van een juridische procedure worden echter in beginsel door elke partij zelf gedragen. De wet bepaalt dat, anders dan velen denken, elke procespartij dus zijn eigen kosten betaalt. De partij die een gerechtelijke procedure begint, vaak het slachtoffer, draagt de kosten van het griffierecht en moet ook zijn advocaat betalen voor de voorbereiding van de procedure, zoals het opstellen van de dagvaarding. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Het kan gaan om enkele duizenden euro’s die al vóór het daadwerkelijk opstarten van de procedure moeten worden betaald.

De rechter oordeelt in zijn eindvonnis welke partij naar zijn oordeel gelijk heeft. De partij die het meest ongelijk heeft, wordt dan veroordeeld in de kosten. Dat wil zeggen dat die partij de kosten van de inschakeling van de rechter moet voldoen én een deel van de proceskosten van de wederpartij. Dus ook wanneer een slachtoffer van letselschade in het gelijk wordt gesteld door de rechter en de procedure heeft ‘gewonnen’, krijgt hij maar een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten die hij heeft betaald, zoals griffierecht en advocaatkosten.

Kortom, procederen is een kostbare aangelegenheid. Ook wanneer er goede kansen bestaan dat het slachtoffer het meest in het gelijk wordt gesteld. Vooraf is nooit met zekerheid in te schatten hoe de procedure zal verlopen en wat het resultaat zal zijn. Het is dus belangrijk om daarover (vooraf) goede afspraken met jouw belangenbehartiger te maken.

Kosten rechtsbijstand en eigen schuld?

Wanneer de aansprakelijkheid voor het letsel volledig is erkend, wordt de volledige schade vergoed. Dat betekent dat ook de buitengerechtelijke kosten, indien redelijk, volledig worden gedragen door de verzekeraar. Dat kan anders zijn in een situatie waarin er ook gedeeltelijk sprake is van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer. Het percentage eigen schuld, de mate waarin het slachtoffer zelf verantwoordelijk is voor de schade, werkt door op alle schadeposten, dus ook op de kosten van rechtshulp c.q. de buitengerechtelijke kosten.

Letsel.nl - 29 Apr 2019

Meld je ongeval…