Letselschade. Hoe werkt het?

Je hebt door toedoen van een ander letsel en schade opgelopen. Je wil daarvoor een schadevergoeding ontvangen. Hoe gaat de afwikkeling van zo'n letselschadezaak dan in zijn werk? Vaak lukt het om een letselschadezaak buiten de rechter om tot een bevredigend einde te brengen. Als jij er niet uitkomt met de tegenpartij kan gebruik gemaakt worden van mediation. In het ergste geval komt het tot een rechtszaak.

Misschien wil je eerst weten wat het jou kost?

Een letselschadetraject kun je in verschillende fases onderverdelen.

Een letselschadetraject start op het moment dat je letsel oploopt, en je een ander aansprakelijk wil stellen voor jouw schade. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout of onverwacht gedrag van een dier.

Letselschade is niet iets waarmee je elke dag te maken krijgt. Om zeker te weten dat je krijgt waar je recht op hebt is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in letselschade kent het schaderegelingstraject op zijn duimpje. Wij hebben dat specialisme in huis en we helpen je graag bij het verzamelen van bewijs en bij de onderhandelingen met verzekeraars en andere partijen.

Om een vergoeding voor letselschade te kunnen claimen moet je eerst aantonen dat iemand anders aansprakelijk is voor deze schade. Hiervoor heb je bewijs nodig. Denk bijvoorbeeld aan een Europees schadeformulier, een politierapport, een rapport van de arbeidsinspectie, getuigenverklaringen of een medisch dossier.

Als de aansprakelijkheid vast staat wordt nader onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van de schade. Daarom wordt zoveel mogelijk relevante informatie verzameld. Denk aan jouw medisch dossier en je inkomensgegevens. Maar je kunt bijvoorbeeld ook door een deskundige laten beoordelen of en hoe je weer je eigen werk zou kunnen uitvoeren.

Wanneer er in alle opzichten sprake is van een duidelijke en stabiele situatie dan zal de schade verder geconcretiseerd en berekend worden. Voor het verleden én voor de toekomst. Ook kan op dat moment een definitief standpunt worden ingenomen over het smartengeld.

Lukt het om op alle onderdelen overeenstemming te bereiken, dan kan de zaak worden afgerond. De gemaakte afspraken worden dan over en weer vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst die wordt gesloten tussen het slachtoffer en de verzekeraar. In deze overeenkomst wordt onder andere formeel vastgelegd welk bedrag aan schadevergoeding wordt uitgekeerd, en dat beide partijen niet meer terug kunnen komen op de regeling.

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!