Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Letselschade door medische fout

Als een (huis)arts of chirurg een inschattingsfout maakt kan er onherstelbare schade ontstaan. Als blijkt dat de arts iets te verwijten valt heb je recht op schadevergoeding. We spreken dan van wanprestatie: de arts is de verplichting om jou deskundig te behandelen niet nagekomen. Om te bepalen of er sprake is van wanprestatie is het belangrijk om te weten wat beide partijen van elkaar mogen verwachten in het kader van de 'medische behandelingsovereenkomst'. Dat is voor een deel wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, maar voor een belangrijk deel ook gebaseerd op rechtspraak hierover.

Relatie arts en patiënt

Stel je hebt een gesprek met een arts, chirurg, huisarts of tandarts. Vervolgens gaat die arts jou behandelen. Dan heb je meestal geen overeenkomst op papier. Toch wordt de relatie tussen arts en patiënt volgens de wet gezien als een vorm van een overeenkomst. In het kader van die overeenkomst moet de arts jou naar behoren en deskundig behandelen. Doet hij dat niet of onvoldoende, dan kan hij aansprakelijk zijn voor de gevolgen op grond van wanprestatie.

Schadevergoeding bij medische fout

Wanneer een medische fout of wanprestatie leidt tot schade, moet diegene die zijn verplichtingen niet is nagekomen in de regel de schade vergoeden. Dit is echter niet automatisch het geval. De arts of chirurg moet namelijk wel een verwijt gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld dat hij geen goede diagnose heeft gesteld, verkeerde medicatie heeft voorgeschreven of dat er te traag of niet adequaat gehandeld is.

Geen verwijt, dus geen wanprestatie

Valt de arts of chirurg niets aan te rekenen, dan is er ook geen verplichting om de schade te vergoeden. Soms blijkt bijvoorbeeld dat het letsel geen gevolg is van een foute handeling van de arts, maar van een complicatie die de arts niet had kunnen voorkomen. Of kan het de arts niet kan worden verweten dat hij fout heeft gehandeld omdat de medische wetenschap op dat moment nog niet zover was dat de arts kon weten dat hij anders moest handelen. In zo'n geval hoeft de arts de (letsel-)schade dus ook niet te vergoeden.


Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!