/ letselschade

Hoe wordt een letselschade vastgesteld? Deel 2

Voorbeeld 3

Wat had je en wat heb je?

Tot het moment van de medische fout had ik alleen lichte knieklachten door een kapotte meniscus. Ik werd geopereerd, maar er werd een verkeerde vloeistof in mijn knie gespoten, als gevolg waarvan die knie nu helemaal is verwoest en ik er uiteindelijk een stijf been aan heb overgehouden. De schade wordt vastgesteld met de volgende vraag:

Wat kon je en wat kun je?

Ik kon tot aan de operatie mijn werk als onroerend goed makelaar prima uitvoeren, dat wil zeggen zonder beperkingen. Bij het sporten was ik wat beperkt door de meniscusklachten, vooral het zaalvoetbal ging niet meer. Maar fietsen ging onbeperkt evenals wandelen. Na de fout word ik in mijn beroep als makelaar gehinderd bij het bezichtigen van met name oude woningen waarin zich veel trappen bevinden. Bovendien ben ik beperkt in mijn loopafstand. Voetballen of andere been belastende sporten zijn helemaal niet meer mogelijk, fietsen doe ik op een aangepaste fiets. De schade wordt verder verduidelijkt met beantwoording van de herhaalde vraag:

Wat had je en wat heb je?

Ik had een inkomen van gemiddeld € 45.000,– op jaarbasis als zelfstandig ondernemer. Dat is als gevolg van mijn lichamelijke beperkingen teruggelopen naar € 35.000,– per jaar. Ik kom helaas niet in aanmerking voor een uitkering. Mijn inkomensnadeel bedraagt dus € 10.000,– per jaar. Bij het vaststellen van het smartengeld zal met de afgenomen mogelijkheden om te kunnen sporten en de pijn als gevolg van het verwoeste gewricht rekening moeten worden gehouden.

Voorbeeld 4

Wat kon je en wat kun je?

Ik was zo gezond als een vis, had een perfecte conditie en sportte iedere dag. Ik was lid van de atletiekvereniging en heb vorig jaar nog de marathon van New York gelopen. Na het bedrijfsongeval waarbij ik mijn rug lelijk blesseerde is hardlopen niet meer mogelijk en ben ik zelfs beperkt in gewoon wandelen. Gelukkig kan ik mijn werk wel nog gewoon doen. De schade is voornamelijk immaterieel en blijkt uit:

Wat kon je en wat kun je?

Ik mankeerde niets en kon alles aan. Nu ben ik door het rugletsel vooral beperkt bij het sporten en bewegen en ondervind ik nog dagelijks pijnklachten bij een onverwachte of verkeerde beweging. Daarnaast ben ik beperkt bij de zwaardere onderhouds- en kluswerkzaamheden, die me ongeveer € 750,- extra per jaar kosten.

Voorbeeld 5

Wat had je en wat heb je?

Ik had klachten in verband met fybromyalgie vanaf mijn 31e jaar. Door de kop-staartaanrijding zijn mijn klachten niet alleen toegenomen maar heb ik ook concentratieproblemen erbij gekregen en heb ik bovendien veel last van hoofd- en schouderpijnen.

Wat kon je en wat kun je?

Ik werkte op het moment van het ongeval -ondanks de fybromyalgie- drie dagen in de week als verkoopster in een kledingzaak. Thuis deed ik behalve de zwaardere klussen alles zoveel mogelijk zelf. Na het ongeval kan ik niet meer langer werken dan twee halve dagen per week. Ik ontvang een gedeeltelijke uitkering. Thuis heb ik de huishoudelijke hulp uitgebreid.

Wat had je en wat heb je?

Ik had een inkomen van € 700,–; na het ongeval heb ik nu nog maar € 425,– per maand. De hulp thuis betaalde ik eerst € 20,– per week, nu is dat verdubbeld. De schade als gevolg van het inkomensverlies bedraagt € 275,- per maand en € 20,- per week ofwel € 80,- per maand aan extra kosten voor huishoudelijke hulp.

Met behulp van deze vragen kan op een begrijpelijke manier in kaart worden gebracht wat de persoonlijke gevolgen zijn van het letsel voor het slachtoffer, zowel op het gebied van inkomen en uitgaven als op immaterieel gebied. De vragen bieden voldoende ruimte voor toepassing in elke situatie en bij ieder slachtoffer. Met andere woorden, hoe persoonlijk de schade ook is en hoe anders

wellicht ook ten opzichte van andere personen, met deze vragen kan een prima eerste inzicht worden gekregen in de specifieke gevolgen die het letsel heeft veroorzaakt. Met dat als basis kan de schade dan verder worden vastgesteld, uitgediept en berekend.

Letsel.nl - 09 Jun 2019

Meld je ongeval…