/ verkeersongeval dader onbekend

Wat moet ik doen na verkeerongeluk met een onbekende dader?

Het komt regelmatig voor dat een veroorzaker van een ongeval onbekend blijft na een aanrijding, omdat de tegenpartij is doorgereden na het ongeval. In die gevallen is er geen verzekering die de schade vergoedt. Ondanks het feit dat iedere automobilist verplicht is zijn voertuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, komt het helaas ook voor dat er auto’s onverzekerd rondrijden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat met gestolen auto’s of door ‘joyriding’ ongevallen worden veroorzaakt.

Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt de schade

Om te voorkomen dat slachtoffers van dergelijke ongevallen dan met lege handen blijven staan, is het Waarborgfonds Motorverkeer in het leven geroepen. Het Waarborgfonds vergoedt in die gevallen de schade van het slachtoffer. In feite heeft het Waarborgfonds dus een vergelijkbare positie in het schaderegelingsproces als de verzekeraar, met vergelijkbare rechten en plichten.

Ben jij aangereden door een onbekend voertuig en heb je letsel opgelopen? Meld jouw schade en wij nemen gratis contact met je op om je verder te helpen.

Politieonderzoek of getuigenverklaringen als bewijs

De regels om via het Waarborgfonds schade vergoed te krijgen zijn in de afgelopen jaren verscherpt. Het slachtoffer dat een beroep doet op het Waarborgfonds zal aannemelijk moeten maken dat er daadwerkelijk een aanrijding heeft plaatsgevonden met een motorrijtuig. Dat zal niet zo lastig zijn wanneer een beroep op het Waarborgfonds is gedaan omdat de auto niet verzekerd was. Dan zijn de relevante gegevens bekend of achterhaald en kan aan de hand van verklaring de aanrijding worden aangetoond. Dat is echter lastiger wanneer de bestuurder en gegevens van de auto onbekend zijn omdat die na de aanrijding is doorgereden. In dat geval zal het slachtoffer bijvoorbeeld met getuigenverklaringen of met behulp van nader politieonderzoek moeten aantonen dat hij daadwerkelijk aangereden is door een onbekend gebleven motorrijtuig. Lukt hem dat om welke reden dan ook niet, dan heeft hij dubbele pech: een aanrijding en blijven zitten met de schade.

Het verhaalsrecht van het Waarborgfonds op de feitelijke dader, staat los van het recht van het slachtoffer op vergoeding van zijn schade. Het is dus niet zo dat als om welke reden dan ook het Waarborgfonds de schadevergoeding niet kan verhalen, ook het slachtoffer geen recht op vergoeding van zijn schade zou hebben. Beide rechten staan in feite volledig los van elkaar. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wel door het slachtoffer aannemelijk is gemaakt dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld met behulp van getuigenverklaringen) maar dat de gegevens van de betreffende bestuurder onbekend zijn en blijven. In dat geval moet het Waarborgfonds de schade van het slachtoffer vergoeden ondanks dat het zelf geen mogelijkheid heeft de schadevergoeding te verhalen c.q. terug te krijgen.

Voorbeeld uit onze praktijk: Aangereden in Amsterdam door onbekende dader

Op weg naar haar werk in Amsterdam wordt Miriam op haar brommer aangereden door een auto. Het is ‘s avonds en al donker, de weg waar ze rijdt is rustig. Ze valt omver, probeert nog overeind te komen maar door een stekende pijn in haar onderbeen lukt dat niet. Ze hoort een auto hard wegrijden in de richting van het centrum van Amsterdam, maar heeft geen gegevens van de auto. Ondertussen is de ambulance al gearriveerd en wordt Miriam naar het ziekenhuis (OLVG Oost) gebracht. De politie Amsterdam laat de brommer inspecteren en stelt aan de hand van de schade vast dat er sprake moet zijn geweest van een aanrijding met een grijze auto. Dat sluit aan bij de verklaring van Miriam, maar toch weigert het Waarborgfonds aanvankelijk de schade in behandeling te nemen omdat, zo stellen zij, onvoldoende aangetoond is dat er daadwerkelijk een aanrijding heeft plaatsgevonden. Als ook de bromfietsreparateur op basis van zijn kennis en ervaring verklaart dat de schade door niets anders kan zijn veroorzaakt dan door een aanrijding met een auto met grijze lak, gaat het Waarborgfonds overstag en wordt de letselschade van Miriam alsnog vergoed.

Letsel.nl - 05 May 2019

Meld je ongeval…