/ sport wedstrijd letsel

Kan ik de dader aansprakelijk stellen na een ongeluk tijdens een (voetbal)wedstrijd?

In de sport maakt een rechter andere afwegingen bij het beoordelen of gedrag onrechtmatig is of niet. Daarbij wordt namelijk rekening gehouden met het feit dat het spelen van een sport of een spel, bepaalde risico’s met zich brengt die samenhangen met de sport (of het spel). Het spreekt bijna voor zich dat de regels en gebruiken van de sport of het spel, daarbij een belangrijk kader vormen om te beoordelen welk gedrag nog geoorloofd is en welk niet (meer).

Te verwachten gedragingen binnen de sport?

Als deelnemer aan een voetbalwedstrijd, weet je dat je een trap tegen je benen kunt krijgen, dat is niet onrechtmatig. Tijdens een judowedstrijd kun je tegen de grond worden geworpen, ook dat is niet onrechtmatig want hoort bij de sport. Tijdens het schaatsen kan iemand anders vallen en jou meesleuren in zijn val, ook dat is niet onrechtmatig. Eenvoudig gezegd geldt dus dat wanneer je letselschade hebt opgelopen door een 'in de sport gebruikelijke en redelijkerwijs te verwachten gedraging', je die schade zelf dient te dragen. 

Aansprakelijkheid bij een gevaarlijke tackel of een onveilige handeling na het fluitsignaal?

Het wordt echter anders wanneer gedrag van de een ten opzichte van de ander verder gaat dan hetgeen je van elkaar bij die sport of het spel mag verwachten. Bijvoorbeeld het tackelen met gestrekt been op de enkel van een tegenstander tijdens het voetbal; het gooien van de tegenstander tijdens een judowedstrijd nadat de scheidsrechter al het eindsignaal heeft gegeven of het hard wegslaan van de tennisbal naar de tegenstander, nadat de wedstrijd is afgefloten. Als door dergelijk handelen letsel ontstaat, is degene die het letsel heeft veroorzaakt aansprakelijk wegens onrechtmatig gedrag. De grens van hetgeen je tijdens zo’n sport of spelsituatie van elkaar mag verwachten is dan overschreden. In die categorie past bijvoorbeeld ook de kopstoot die de topspeler van Frankrijk, Zidane, zijn tegenspeler Materazzi gaf tijdens de finale WK 2006 tegen Italië !

Het handelen of de reactie van een scheidsrechter, bijvoorbeeld het toekennen van een rode kaart, kan overigens een belangrijke aanwijzing vormen voor het oordeel over de aansprakelijkheid. 

Wil je weten of je de schade die jij lijdt, door een ongeluk tijdens sport, verhaalbaar is op de veroorzaker? Neem dan vrijblijvend contact op met ons en ontvang persoonlijk advies.

Letsel.nl - 29 Apr 2019

Ik wil advies over…