/ macht geld verzekeraar

Moet de verzekeraar de kosten van een deskundigenonderzoek vergoeden bij letselschade?

De verzekeraar is in letselschadezaken doorgaans de partij die uiteindelijk de schadevergoeding betaalt. Onderdeel van die schadevergoeding zijn de kosten van de advocaat of belangenbehartiger en bijvoorbeeld de kosten van een medische expertise. Dat zijn kosten ter beoordeling en vaststelling van de schade die door de verzekeraar moeten worden vergoed. Er zijn verzekeraars die het uitgangspunt huldigen: die betaalt, bepaalt! De verzekeraar wil dan bijvoorbeeld bij een medische expertise, omdat hij de kosten daarvan moet dragen, ook bepalen welke arts de expertise moet verrichten, zonder rekening te houden met de inzichten of belangen van het slachtoffer. Anders gezegd, wanneer het slachtoffer of zijn belangenbehartiger een arts benoemd die niet de voorkeur van de verzekeraar heeft, weigert de verzekeraar de kosten van de expertise te vergoeden.

Misbruik van macht?

Dat neigt naar misbruik van macht door de partij die het geld in de knip heeft. De verzekeraar legt daarmee een grote druk op het slachtoffer en zijn dossier. Er zijn immers maar weinig slachtoffers of belangenbehartigers die dan de kosten van de expertise zelf willen of kunnen bekostigen, hetgeen natuurlijk ook bij de verzekeraar bekend is. Toch zou het slachtoffer of zijn belangenbehartiger hier niet voor moeten zwichten.

Voorfinancieren expertise

De advocaat of belangenbehartiger van het slachtoffer dient op basis van eigen inzichten en afwegingen, in het belang van het slachtoffer zijn keuze te maken en zo nodig de kosten van de expertise voor te schieten. Wanneer een deskundig en onafhankelijke arts wordt benoemd die gedegen onderzoek verricht en daar vervolgens over rapporteert, is de kans klein dat die expertise niet alsnog door de verzekeraar zal moeten worden vergoed. Het is dan uiteraard wel van belang dat de belangenbehartiger bereid is die kosten voor te schieten, zodat niet het slachtoffer daarmee wordt opgezadeld.

Helaas gaan niet alle letselschadeadvocaten of belangenbehartigers zover in hun begeleiding van het slachtoffer en wordt meer dan eens ingestemd met de keuze van de verzekeraar om discussie en het risico van het moeten voorschieten van de kosten, te vermijden.

Twijfel je over het werk van jouw belangenbehartiger en wil je een second opinion? Neem dan contact met ons op en ontvang persoonlijk en gratis advies. 

Voorbeeld uit onze praktijk

Jan raakte betrokken bij een forse kop-staart aanrijding en liep, zo leek het, whiplashletsel op. Hij viel korte tijd uit, maar wilde per se na enkele weken terug naar zijn werk, omdat hij net was begonnen aan een nieuw project dat af moest. Hoe hij echter ook probeerde zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten, hij had zodanige klachten dat hij meer dan eens eerder naar huis moest of zich een dag ziek moest melden.

De aansprakelijke verzekeraar betwistte dat de klachten van Jan nog een gevolg waren van het hem overkomen ongeval en weigerde het inkomensverlies te compenseren. Jan werd aanvankelijk bijgestaan door zijn rechtsbijstandverzekering. Na jarenlange discussie besloot de verzekeraar het dossier eenzijdig te sluiten. Jan ontving nog een betaling van € 10.000,-- en een brief waarin hem de eenzijdige afwikkeling werd medegedeeld. De rechtsbijstandsverzekeraar zag geen mogelijkheden een aanvullende vergoeding te realiseren.

Op het moment dat Jan zich tot ons kantoor wendde, stelden wij vast dat er nog geen medische expertise was verricht. De rechtsbijstandsverzekeraar zag kennelijk onvoldoende reden om een medische expertise op te laten starten (en voor te financieren). Bij de alsnog gerealiseerde expertise bleek dat Jan niet zozeer een whiplash had opgelopen, maar een milde hersenkneuzing. Die konden de ernstige klachten en beperkingen van Jan goed verklaren.

De verzekeraar kon met behulp van het expertiseverslag ervan worden overtuigd, dat Jans klachten wel degelijk ongevalsgevolg waren en dat zijn inkomensverlies volledig moest worden vergoed. Een juridische procedure was daardoor niet meer nodig.

Letsel.nl - 29 Apr 2019

Ik wil advies over…