/

Kun je de gemeente aansprakelijk stellen voor (letsel)schade door een ongeluk op straat?

Wanneer je op straat valt en daardoor letsel oploopt, zul je vaak de schade die daar een gevolg van is, zelf moeten dragen. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat je niet bent gevallen als gevolg van jouw eigen schuld, maar dat je bent gevallen door een onveilige of gevaarlijke situatie op de weg. Denk aan losliggende tegels, slecht zichtbare paaltjes, onverlichte paaltjes, vreemde obstakels of een onveilige situatie aan de rand van een bouwterrein.

Gemeente is verantwoordelijk voor veilige wegen

De gemeente moet ervoor zorgen dat de openbare wegen, bruggen en stoepen veilig zijn voor weggebruikers. Wanneer er bijvoorbeeld een gat in een wegdek zit, dan is er natuurlijk géén sprake van een veilige weg. De kans is namelijk bijzonder groot dat door een dergelijke gevaarlijke situatie ongevallen (met letsel) ontstaan. Als de gemeente verantwoordelijk is voor het ontstaan of het laten voortbestaan van die gevaarlijke situatie, dan is de gemeente doorgaans aansprakelijk voor de letselschade door de val wordt geleden.

Aansprakelijk stellen gemeente

Of de gemeente voor de letselschade, die jij als gevolg van het ongeval lijdt, aansprakelijk kan worden gesteld, hangt van de precieze omstandigheden af. Daarbij is onder andere van belang in hoeverre de gemeente op de hoogte was of kon zijn geweest van de onveilige situatie op de weg. Ook speelt mee de vraag of en zo ja, in welke mate, er voor een onveilige of gevaarlijke situatie op staart is gewaarschuwd.

Aansprakelijk stellen bouwbedrijf

Ook kan soms een bouwbedrijf dat werkzaamheden aan een straat uitvoert, verantwoordelijk worden gehouden voor een ongeval. Dat is afhankelijk van de vraag wie de onveilige situatie heeft gecreëerd en mogelijk ook van eventuele onderlinge afspraken tussen de gemeente en het bouwbedrijf.

Juridische hulp van een letselschadespecialist

Een letselschade belangenbehartiger kan jou helpen bij het aansprakelijk stellen en weet door ervaring de juiste argumenten aan te dragen om aansprakelijkheid van de gemeente voor ongevallen op straat rond te krijgen. Een letselschadejurist staat jou daarna bij in het verder schaderegelingstraject met de verzekeraar. Meld jouw ongeval en krijg persoonlijk juridisch advies.

Voorbeeld: ongeval door onveilige situatie op straat

Anne rijdt ‘s avonds laat vanuit de Pijp in Amsterdam op haar fiets naar huis in Amsterdam Oost. Op enig moment gaat de weg over in een fietspad, waarop paaltjes staan om te voorkomen dat auto’s van het fietspad gebruik maken. Anne ziet die paaltjes echter te laat, probeert er nog tussendoor te gaan maar komt lelijk ten val en loopt ernstig letsel op, waardoor zij schade lijdt. De gemeente Amsterdam die als eigenaar van het fietspad aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, weigert de aansprakelijkheid te aanvaarden; Anne had gewoon beter moeten uitkijken stelt de gemeente Amsterdam. Nader onderzoek wijst echter uit dat de paaltjes op een deel van het fietspad stonden dat slecht verlicht was, waardoor ze buitengewoon slecht zichtbaar waren. Bovendien bleken de paaltjes kort op elkaar te staan waardoor een veilige doorgang bemoeilijkt werd. Toch was een gerechtelijke procedure nodig om duidelijkheid te krijgen over de aansprakelijkheidsvraag. De rechter was stellig in zijn oordeel en vond dat de gemeente Amsterdam wel degelijk een gevaar c.q. onveilige situatie had gecreëerd. De gemeente Amsterdam was om die reden aansprakelijk en de letselschade van het slachtoffer moest worden vergoed.

Schakel juridische hulp in bij het verhaal van jouw schade

Als jij slachtoffer bent van een ongeval op straat, door een gevaarlijk wegdek of een andere gevaar scheppende situatie, dan is het aan jou om te bewijzen dat enerzijds het ongeval daadwerkelijk (op die wijze) heeft plaatsgevonden. Dat kan door bijvoorbeeld getuigenverklaringen te overleggen. Anderzijds zul je aannemelijk moeten maken dat het de gemeente te verwijten valt dat jij ten val bent geraakt. De verzekeraar van de gemeente zal, in ieder geval in eerste instantie, de aansprakelijkheid van de gemeente vaak afwijzen. Het is dan ook belangrijk om met juridische sterke onderbouwing te komen en daarvoor juridische hulp in te schakelen.

Letsel.nl - 02 Jun 2019

Ik wil advies over…