Resultaten: schadevergoeding

Het woord letselschade zegt het eigenlijk al. Het is een samenvoeging van de woorden ‘letsel’ en ‘schade’. Met letselschade wordt dan ook de schade bedoeld die veroorzaakt is door letsel. En alle letsel dat tot schade leidt. Er moet dus sprake zijn van letsel én van schade om van letselschade te kunnen spreken.
Lees meer
De gevolgen van een aanrijding kunnen ernstig zijn. Maar wie is er aansprakelijk als jij gewond raakt? En wie betaalt de kosten voor je medische behandeling? De beoordeling van aansprakelijkheid bij ongevallen in het verkeer gebeurt op basis van de algemene verkeersregels.
Lees meer
Zwakke weggebruikers worden in bescherming genomen tegen de gevaren van gemotoriseerd verkeer (sterke weggebruikers). Bij een ongeval tussen een auto en een fietser is de automobilist eigenlijk bijna altijd aansprakelijk voor minimaal 50% van de schade.
Lees meer
Als een (huis)arts of chirurg een inschattingsfout maakt kan er onherstelbare schade ontstaan. Als blijkt dat de arts iets te verwijten valt heb je recht op schadevergoeding. We spreken dan van wanprestatie.
Lees meer
Letselschade door toedoen van een ander kan op veel verschillende manieren ontstaan. Dat wil niet zeggen dat je altijd recht hebt op schadevergoeding. Dat is alleen het geval wanneer die ander aansprakelijk - zeg maar verantwoordelijk - is voor de schade.
Lees meer
Letselschade door toedoen van een ander kan op veel verschillende manieren ontstaan. Dat wil niet zeggen dat je altijd recht hebt op schadevergoeding. Dat is alleen het geval wanneer die ander aansprakelijk - zeg maar verantwoordelijk - is voor de schade.
Lees meer
Bij sommige beroepen loop je een verhoogd risico op een beroepsziekte. Bijvoorbeeld doordat je met gevaarlijke stoffen werkt. De omstandigheden waaronder jij moet werken bepalen of je werkgever al dan niet aansprakelijk is voor letselschade.
Lees meer