Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Letselschade kind door verkeersongeval

Kinderen zijn in het verkeer extra kwetsbaar. Enerzijds omdat de impact bij een aanrijding met bijvoorbeeld een auto steeds ingrijpend is. Maar anderzijds ook omdat kinderen zelf die gevaren niet zien en daardoor extra risico's lopen in het verkeer. Als een kind door een aanrijding letsel oploopt kan dat gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheidsvraag?

100%-regel beschermt kinderen tot 14 jaar

Kinderen gedragen zich soms onbesuisd. Bijvoorbeeld wanneer ze zonder uit te kijken zomaar de straat op rennen achter een bal aan en er op dat moment een auto aankomt die het kind niet meer kan ontwijken. Het kind mag dan niet de dupe worden van zijn ‘kind-zijn'. In de rechtspraak is daarom een regel ontwikkeld om kinderen (extra) te beschermen tegen de gevaren van het gemotoriseerde verkeer. Daarbij gaat het om de kwetsbaarste groep van kinderen jonger dan 14 jaar. Die extra bescherming bestaat daaruit dat bij een verkeersongeval met een 'sterke weggebruiker' (auto, motor, vrachtauto), het kind steeds zijn volledige schade krijgt vergoed. Ofwel, de sterke weggebruiker is dan steeds 100% aansprakelijk. Dit noemen we dan ook de 100%-regel. Hiermee wordt 'eigen schuld' van het kind uitgesloten. Dat is dus anders dan bij volwassen verkeersdeelnemers. Ook als het kind zelf erg onvoorzichtig of onoplettend is geweest en het ongeluk mede daardoor is ontstaan, krijgt het toch zijn volledige schade vergoed.

Overmacht: dan geen aansprakelijkheid

De automobilist kan proberen aan te tonen dat er overmacht in het spel was. Hij moet dan bewijzen dat hem helemaal niets te verwijten valt. Alleen dan is hij niet aansprakelijk voor het ongeval. Zo'n beroep wordt bij kinderen jonger dan 14 jaar, echter slechts zelden door de rechter gehonoreerd, ook weer vanuit de bijzondere beschermingsgedachte voor het kind.


In feite komt het er dus op neer dat bij verkeersongevallen tussen kinderen jonger dan 14 jaar en 'sterke weggebruikers', het kind zijn (letsel-) schade steeds volledig krijgt vergoed.Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!