/

Hoe wordt een schadevergoeding bij letselschade berekend?

Wat moet je als aantonen voor een letselschade vergoeding?

Staat aansprakelijkheid eenmaal vast, dan zal het slachtoffer moeten aantonen dat:

  1. hij letsel heeft opgelopen;

  2. dat dit letsel (dus) een gevolg is van bijvoorbeeld het ongeval;

  3. en dat hij daar schade door lijdt.

Immers alleen schade die het (directe) gevolg is van het ongeval zal door de aansprakelijke partij behoren te worden vergoed. Ook zal het slachtoffer inzicht moeten geven in de omvang van zijn schade en de looptijd ervan en dat moeten onderbouwen.

Wij hebben als letselschadejuristen de nodige ervaring in het vaststellen en in kaart brengen van letselschade na een ongeval. Als slachtoffer van letselschade sta je recht tegenover een verzekeraar. Dat kan een ongelijke strijd worden wanneer jou belangen niet of niet op de juiste wijze worden behartigd door een belangenbehartiger.

Zoek je een specialistisch kantoor dat hulp biedt bij het verhaal van jouw letselschade, neem dan contact met ons op.

Hoe wordt de letselschade na een ongeval vastgesteld?

Allereerst moet inzicht worden verkregen in de aard en de ernst van het letsel. Dat kan door het opvragen en beoordelen van het medisch dossier. Daaruit blijkt meestal vanzelf wanneer en met welke klachten het slachtoffer zich onder medische behandeling heeft gesteld, welke behandeling hij heeft ondergaan, hoe lang dat geduurd heeft en in hoeverre hij daardoor hersteld is. Ook een dossier van de bedrijfsarts of van het UWV kan daar nader inzicht in geven. Het slachtoffer of zijn belangenbehartiger (met een deugdelijke medische machtiging) kan die informatie opvragen en ook ter inzage verstrekken aan de aansprakelijke partij.

Voor wat betreft concrete schadeposten als inkomensnadeel, kan de omvang daarvan worden aangetoond door inkomensgegevens te verstrekken van vóór en na het ontstaan van het letsel. Aan de hand daarvan zal het verschil c.q. de geleden schade duidelijk worden. Soms wordt ook informatie opgevraagd bij een werkgever, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een breuk in een carrière door een ongeval en dat nader moet worden onderbouwd.

Bij het vaststellen van de schade komt het erop aan dat de relevante medische en andere stukken worden verzameld en beoordeeld om te kunnen overzien of die stukken voldoende zijn om de schade te onderbouwen.

Neemt een verzekeraar jouw klachten niet serieus?

Wordt er door een verzekeraar getwijfeld aan (de ernst) van jouw letsel of wordt gesteld dat jouw klachten niet meer een gevolg van het ongeval zijn, dan kan dat nader worden onderbouwd met behulp van een onderzoek door een medisch deskundige.

Het slachtoffer en zijn belangenbehartiger zijn vrij in de wijze waarop en de middelen waarmee hij het bewijs voor de (omvang van de) schade wordt bewezen. Vraag je je af of jou schade wel volledig en op de juiste manier is vastgesteld? Neem dan voor een second opinion contact met ons op en ontvang gratis persoonlijk advies.

Lange tijd tussen ongeval en klachten?

Naarmate er meer tijd verstreken is tussen een ongeval en de melding van de klachten bij een arts, wordt het lastiger bewijzen dat het letsel (uitsluitend) een gevolg is van het ongeval. Wanneer weken verstrijken voordat het slachtoffer zich met klachten bij de huisarts meldt, kan de verzekeraar stellen dat de klachten mogelijk ook het gevolg kunnen zijn van andere oorzaken dan het ongeval. Met name wanneer sprake is van niet zichtbare (men noemt dat ook wel: niet medisch objectiveerbare) klachten zoals whiplashklachten na een kop-staartbotsing, wordt de bewijslevering voor het slachtoffer dan lastiger, maar niet onmogelijk!

Tip: Wacht niet te lang af!

Is er sprake van een ongeval waarbij niet meteen sprake is van zichtbaar letsel of klachten, wacht dan niet te lang met het raadplegen van een arts wanneer zich toch klachten ontwikkelen. Hoe langer wordt gewacht, hoe meer discussie met de verzekeraar kan ontstaan over de vraag of de klachten wel een gevolg zijn van het ongeval.

Letsel.nl - 03 Oct 2019

Ik wil advies over…