/ belangen letselschade

Hoe vind ik een goede advocaat of belangenbehartiger bij letselschade?

Het lijkt vanzelfsprekend dat de advocaat of belangenbehartiger ervaren en deskundig, zeg maar ‘thuis’ behoort te zijn in het letselschadevak. Juridische kennis op gebied van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht zijn een absoluut vereiste om slachtoffers adequate rechtshulp te kunnen bieden. Daarmee is overigens niet gezegd dat alleen juristen of advocaten geschikt zouden zijn als belangenbehartiger op te treden. Mits ze beschikken over gedegen kennis van genoemde rechtsgebieden kunnen ook niet-juristen uitstekend als belangenbehartiger optreden.

Regelmatig en persoonlijk contact met het slachtoffer

Een deskundige belangenbehartiger kwalificeert zich door op de eerste plaats de persoon van het slachtoffer te willen leren kennen om zodoende de gevolgen die het letsel voor het slachtoffer met zich meebrengt, goed in beeld te krijgen. Die nadere kennismaking met het slachtoffer lukt niet door slechts van achter het bureau een en ander te willen begeleiden. Regelmatig en persoonlijk contact met de cliënt is een voorwaarde wil de belangenbehartiger goed inzicht krijgen in de aard en de ernst van het letsel maar ook in de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer, die uiteindelijk mede van invloed zijn op de omvang van de schade.

Heldere afspraken maken en geen onterecht hoge verwachtingen wekken

De belangenbehartiger informeert zijn cliënt over het letselschadetraject, welke stappen moeten worden doorlopen, hoe lang een en ander kan duren, welke inbreng van het slachtoffer wordt verwacht enzovoort. Daarbij probeert hij geen verwachtingen te wekken die achteraf kunnen tegen vallen en laat hij zich zeker in het beginstadium niet te snel uit over bedragen die als schadevergoeding wellicht haalbaar zijn, zelfs niet als het slachtoffer daar uitdrukkelijk om vraagt. Zeker in het begin is de omvang van de schade namelijk lastig te bepalen zodat een bedrag dat wordt genoemd veelal een slag in de lucht is en slechts verwachtingen creëert. ‘Last but not least’ dient te worden vermeld dat de belangenbehartiger -het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet- met zijn cliënt eerlijke, heldere en vooral begrijpelijke afspraken maakt omtrent de vergoeding van zijn kosten en honorarium.

Helaas blijken in de praktijk niet alle belangenbehartigers aan dit (ideale) beeld te voldoen. Er zijn in de huidige praktijk zelfs belangenbehartigers waarvan oprecht mag worden betwijfeld of ze wel deskundig zijn en waarvan dubieus is of ze het belang van het slachtoffer dienen of dat van zichzelf namelijk hun eigen portemonnee.    

Het gaat om jóuw belangen

Zoek je een letselschadejurist die 100% aan jouw zijde staat en de strijd met de machtige verzekeraar durft aan te gaan? Neem dan contact met ons op voor een gratis advies. Wij kunnen jou vertellen  wat de mogelijkheden zijn en welke (volgende) stappen dienen te worden gezet richting de verzekeraar.


Van Dort Letselschade -  Amsterdam  

Letsel.nl - 29 Apr 2019

Meld je ongeval…